`கணவரின் காதல் ரகசியங்கள்; உயிரைப் பறித்த 41 நிமிட போன் உரையாடல்’

கணவரின் காதல் ரகசியங்களைத் தெரிந்து கொண்ட மனைவி, தற்கொலை செய்துகொண்டார். அதனால் அவரின் ஒரு வயது மகன் அநாதையாகியுள்ளான். தற்கொலை கடலூர்…