சிட்டுக்குருவிக்காக மதுரை குடும்பம் செய்த தியாகம்

சிட்டுக்குருவியை மையப்படுத்தி பல சினிமா பாடல்கள் வெளிவந்துள்ளன. தற்போது சிட்டு குருவிகளின் இனம் அழிந்து வருவதாக பறவையின ஆர்வலர்கள் கூறிவருகின்றனர். மதுரையில்…